Chronologie

Historische Karte des Geländes

1935 Aanleg van het legeroefenterrein Bergen in het kader van de Duitse bewapening. In het bos werd een barakkenkamp (1) voor de arbeiders aangelegd.
1940 Uitbouw tot het krijgsgevangenenkamp (1+2) voor Franse en Belgische krijgsgevangenen (noordelijk van de kampstraat).
1941 Het hoofdkamp (Stammlager) XI C/311 voor 20.000 Russische krijgsgevangenen werd op het terrein zuidelijk van de kampstraat (3 t/m 7)aangelegd. Er was nog geen onderkomen voor de gevangenen, omdat men nog bezig was met het bouwen van de vijf grote stenen barakken. In de winter 1941/42 stierven dan ook 14.000 krijgsgevangenen.
April 1943 Het kamp voor de Russische krijgsgevangenen (3 t/m 7) werd opgeheven, de Franse en Belgische krijgsgevangenen werden naar Fallingbostel overgebracht en in dit kampgedeelte (2), het zogenoemde „Russenkamp”, werd een hospitaal voor Russische krijgsgevangenen ingericht, dat tot januari 1945 in gebruik was. De doden werden op enige afstand op een eigen begraafplaats begraven.

Overdracht van het kampcomplex (3 t/m 7) aan de SS en inrichting van het „Verblijfskamp Bergen-Belsen”: verzamelkamp voor een goede duizend Joden, die tegen in het buitenland geïnterneerde Duitsers uitgewisseld zouden worden.
Maart 1944 Het gevangenenkamp (7) werd gebruikt voor zieke gevangenen uit andere concentratiekampen (bijv. Dora-Mittelbau). Bergen-Belsen werd cynisch een „Herstellingskamp” genoemd. De meeste gevangenen stierven.
August 1944 Er werd een tentenkamp (8) gebouwd voor ongeveer 8.000 vrouwen uit het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau. Onder hen waren ook Anne en Margot Frank. De tenten stortten tijdens een novemberstorm in.
November 1944 Josef Kramer kwam met vele SS-opzichters/opzichtsters van Auschwitz-Birkenau naar Bergen-Belsen en werd er kampcommandant. Het kamp werd omgebouwd tot een „echt concentratiekamp”.
Januar 1945 Vanwege de vele evacuatietransporten uit concentratiekampen in de omgeving van het front werd het „Russenkamp”(1) opgeheven en het grote vrouwenkamp (1)ingericht. Begin van het inferno: de ondraaglijkheid van het overvolle kamp. Alleen al in maart stierven er ongeveer 18.000 aan kou, honger en ziektes
April 1945 Kort voor de bevrijding stuurde men nog drie treinen met elk 2500 „uitwisselingsjoden” vanaf het laadperron op een lange dooltocht kris kras door Duitsland, richting Theresienstadt.
15 april 1945 Bevrijding van Bergen-Belsen door Britse troepen. De kampbezetting bedroeg ongeveer 60.000 mensen.
17 september 1945 Begin van het Bergen-Belsen-proces in Lüneburg: 44 aangeklaagden, van wie 33 SS-ers en 11 Kapo’s (Kameradenpolizei, gevangenen belast met toezicht).
17 november 1945 11 doodvonnissen, 19 vrijheidsstraffen en 14 vrijspraken. De meeste SS-ers werden nooit berecht.