Welkom bij de Arbeitsgemeinschaft Bergen-Belsen e.V.

Gedenkstein

De Arbeistgemeinschaft Bergen-Belsen is in maart 1985 opgericht en is in het Verenigingsregister ingeschreven. De Arbeitsgemeinschaft dient doelen van algemeen belang. Haar leden werken onbezoldigd.

Onze belangrijkste doelen zijn o.a.:

Door middel van rondzendbrieven willen we u graag meerdere keren per jaar over onze aktiviteiten informeren en kontakt met u houden.

U wordt van harte uitgenodigd, bij alle projekten uw ideeën en voorstellen in te brengen en aktief mee te werken.