headerimage
Arbeitsgemeinschaft Bergen-Belsen e. V.

Colofon

Arbeitsgemeinschaft Bergen-Belsen e. V.
Voorziter: Elke von Meding
c/o Gedenkstätte Bergen-Belsen
29303 Lohheide
Tel.: 05051 / 4759-0
Fax: 05051 / 4759-18

Arbeitsgemeinschaft Bergen Belsen

De Arbeitsgemeinschaft Bergen-Belsen e.V. is in maart 1985 opgericht en is in het verenigingsregister ingeschreven (e.V.). De Arbeitsgemeinschaft dient het algemeen belang. Zij wil volgens de statuten er aan bijdragen, dat de gedenkplaats Bergen-Belsen aan haar doel, een plaats ter vermaning en een oproep tot menselijkheid en verantwoordelijkheid te zijn, beantwoordt:

  • doordat zij de uitbouw van de gedenkplaats tot een vormings- en ontmoetingsplaats bevordert,
  • doordat zij zich keert tegen rassenhaat, intolerantie en nazisme en zich inzet voor begrip tussen de volkeren
  • doordat zij jongerenbijeenkomsten en jongerenwerk op nationaal en internationaal niveau bevordert en ondersteunt

De Arbeitsgemeinschaft zet zich er voor in, dat de geschiedenis van de concentratiekampen, in het bijzonder van het concentratiekamp Bergen-Belsen, goed bestudeerd en gedocumenteerd wordt. Zij wil bovendien aansporen tot discussie over ondemocratische ontwikkelingen en neofascistische gevaren in de huidige tijd.

Giften ontvangen wij graag op de rekening van de:
Arbeitsgemeinschaft Bergen-Belsen e.V.:
Kto.Nr. (Rekeningnummer): 726 325 200
Hannoversche Volksbank BLZ 251 900 01
BIC: VOHADE2HXXX
IBAN: DE17 2519 0001 0726 3252 00

De Arbeitsgemeinschaft is dankbaar voor elk initiatief en elke ondersteuning. Wie zich met ons in verbinding wil stellen, kan zich wenden tot:
Chairperson: Elke von Meding Tel. no. 05051-4008
Homepage: www.ag.bergen.belsen.de
E Mail: info@ag-bergen-belsen-de