headerimage
Arbeitsgemeinschaft Bergen-Belsen e. V.

Welkom bij de Arbeitsgemeinschaft Bergen-Belsen e.V.

Gedenkstein

De Arbeistgemeinschaft Bergen-Belsen is in maart 1985 opgericht en is in het Verenigingsregister ingeschreven. De Arbeitsgemeinschaft dient doelen van algemeen belang. Haar leden werken onbezoldigd.

Onze belangrijkste doelen zijn o.a.:

  • Het organiseren van de jaarlijkse herdenking van de bevrijding op 15 april (op de daaropvolgende zondag)
  • „Schijnwerpers op de rails”: Herdenkingsplechtigheid bij de wagon op het laadperron, vlak voorbij Bergen, richting Belsen (op de avond vóór de herdenkingsplechtigheid om 19.30 uur)
  • Informatiemateriaal op de Gedenkplaats Bergen-Belsen
  • Boekentafel (vooral boeken voor jongeren) op de Gedenkplaats Bergen-Belsen
  • Ondersteuning van het jongerenwerk in Bergen-Belsen (Workcamps)
  • Studiereizen naar verschillende Gedenkplaatsen (jaarlijks)
  • Kontakten met overlevenden in heel de wereld
  • Zorg voor overlevenden bij bezoeken aan de Gedenkplaats
  • Ondersteuning van overlevenden in Wit-Rusland (Minsk)

Door middel van rondzendbrieven willen we u graag meerdere keren per jaar over onze aktiviteiten informeren en kontakt met u houden.

U wordt van harte uitgenodigd, bij alle projekten uw ideeën en voorstellen in te brengen en aktief mee te werken.